RSS

Daily Archives: March 15, 2012

પહેચાન કૌન ? ;)

હુ ઇઝ ધિસ ગર્લ ?

મીન્સ પાપા પ્યારેના ખોળામાં બેઠેલી ઢીંગલી કોણ છે?

સોચો સોચો…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

કોણ છે?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ખબર પડી ગઇ ને?

*
*
*
*
*
*
*
*

લે , હજુ ઓળખાણ ના પડી?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

તો જોઈ લો જવાબ….

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

‘બાળ’ વિદ્યા હજુ જોવી છે?

*
*
*
*

વન્સ મોર નન્હી મુન્ની વિદ્યાબેબી…

*
*
*
*
*

અને બેટી જ નહિ, બા- બાપુજી ય કેવા મોટા થઇ ગયા?!

*
*
*
*
*

ઇસે કહેતે હૈ..ટાઈમ ફ્લાયઝ !! 😛

 
36 Comments

Posted by on March 15, 2012 in fun

 
 
%d bloggers like this: